сряда, 20 февруари 2008 г.

Псориазис.

Псориазисът е едно от най-честите заболявания на кожата, което протича хронично и предизвиква тежки усложнения и козметични дефекти. В България по непълни данни боледуват тридесет хиляди души. Причинителят на болестта не е известен. Предполага се, че тя се причинява от вирус, метаболитни нарушения, промени в имунитета и ендокринните функции.
Напоследък се приема, че псориазисът представлява наследствено заболяване с многогенен характер на онаследяване. В 30% от случайте се установява фамилност. Болестта се среща най-често у мъже и еднояйчни близнаци.
Псориазисът се съпровожда с някои особености във функциите на организма. Наблюдава се ускорена кожна регенерация. У здравите лица от най-долния регенеративен /герминативен/ кожен слой до повърхностния рогов слой клетки постепенно се диферинцират за 28 дни. У болните от псориазис този цикъл трае 4-5 дни. Това създава незрялост на повърхностния кожен слой. Установяват се и промени в мастната обмяна, в имунната система, в активността на някои ензимни системи, ендокринни нарушения, отклонение от нормалните стойности на някои вещества в кръвта и кожата.
За възникване на заболяването съществено значение имат редица външни и вътрешни фактори: травми, лъчево въздействие, въздействия на химични вещества, медикаменти, вирусни инфекции и други стресови ситуации, хормонални въздействия.
Измененията по кожата се локализират по предната повърхност на краката, по задната повърхност на ръцете, особено по колената и лактите, по туловището, по окосмената част на главата и границите с неокосмените й части /т.н. "псориатична корона"/, по външните генитали. Рядко те се локализират по други кожни участъци. В началото по кожата се появява червено петно, покрито със сиво-белезникави люспи. Впоследствие то се уплътнява, издига се над нивото на кожата и добива вид на възелче /папула/, с големина от няколко милиметра до един сантиметър. Измененията имат склонност да се сливат и да образуват различни по големина плаки. Кожните обриви са разположени приблизително симетрично и са обградени от бледа ореола. При разчесване се разпадат на бял прашец /т.н. симптом на капка от свещ/. След излющване се появява т.н. симптом на кървава роса с образуване на малки кървави точици.
Понякога псориатичните изменения са генерализирани, протича остро, с поява на мехури по плаките.
В около 35% от заболелите измененията засягат и ноктите, с поява на точковидни хлътвания, наподобяващи напръстник. При почти половината от болните се засягат ставите на пръстите, коленните и глезенните стави, като нерядко се развива псориазисен артрит с болки, оток, скованост и деформация на ставите. Подобни промени настъпват 5-6 години след началото на болестта.
Псориазисът е хронично заболяване и в протичането му се наблюдава известна стадийност. В началото съществува прогресивно развитие, впоследствие стабилизация, а в още по-късен период - тенденция за обратно развитие. Обикновено пълно оздравяване не настъпва, а при изостряне обривът и плаките отново се появяват по кожата на тялото.
Лечението на псориазисът се провежда от лекар-специалист /дерматолог/. То е комплексно и не винаги успешно. Локално се прилагат излющващи средства /салицилати/, катрани, псанол, физикални процедури, балнео- и климато-лечение, употреба на ултравиолетови лъчи. По показание се прилагат антиметаболитни препарати, кортикостероиди, морелечение, живачно - кварцово облъчване. Нерядко и след много добра ремисия настъпват рецидиви, които отново подлежат на продължително локално и общо лечение.