събота, 16 февруари 2008 г.

Подагрозна нефропатия.

Подаграта е болест, която протича с увеличаване на съдържанието на пикочната киселина в кръвта. В по-голямата част от заболелите пикочната киселина се отлага като кристали в бъбреците. Заболяването може да бъде и вторично, т.е. да се развие в хода на тежко бъбречно заболяване, когато бъбреците не могат да елиминират пикочната киселина от кръвта.
Първият признак на болестта е появата на белтък в урината. Появяват се болки в поясната област, увеличава се диурезата. У около 30% от заболелите артериалното налягане се покачва. Съдържанието на пикочната киселина в кръвта е постоянно и значително увеличено. Често в бъбречното легенче се образуват уратни камъни, които причиняват уроколики. Болестта протича бавно, с периоди на изостряне и подобрение. Често се наслагва вторична уроинфнекция. В повечето случаи постепенно се развива бъбречна недостатъчност.
Лечението се състои в ограничаване на белтъчините в храната и изключване от диетата на храни, повишаващи съдържанието на пикочната киселина в кръвта /вътрешности, риба, хайвер, гъби и други/. Пие се алкализирана минерална вода. Предписват се медикаменти, които възпрепятстват образуването на пикочна киселина в организма - милурит, магурлит, уралит, уридан и други.