събота, 16 февруари 2008 г.

Диабетна гломерулосклероза.

Диабетната гломерулосклероза е тежко болестно усложнение на захарния диабет. То засяга и двата бъбрека и протича с поява на белтък в урината, утоци и повишаване на артериалното налягане. Среща се предимно у диабетици с давност на диабетното заболяване над 5-7 години. Главните увреди са в стените на гломерулните капиляри.
Болестта протича бавно, но прогресиращо, с периоди на изостряне и подрбрение. Често в хода й се наслагва уроинфекция. Обикновено след 3-5 години се развива бъбречна недостатъчност.
Специфично лечение не съществува.Прилагат се анаболни стероидни и противосъсирващи средства, витамини. В диетата се ограничават мазнините от животински произход и солта, а се увеличават въглехидратите. При напреднала бъбречна недостатъчност се прилага диализно лечение. През последните години, при показани случаи се извършва бъбречна трансплантация.
Прогнозата е сериозна, а при настъпване на бъбречна недостатъчност - неблагоприятна.
Профилактично значение има ефективното лечение на основното заболяване - захарен диабет, строго спазване на диетичния режим, успешното лечение на повишеното артериално налягане.