петък, 8 февруари 2008 г.

Кърлежов енцефалит.

Кърлежовият енцефалит се причинява от вирус, който се размножава и разпространява в нервната система. Естествените носители на вируса са горските гризачи, а преносителите от гризачите у човека са кърлежи. Пренасянето на вируса става чрез ухапване от кърлеж или размачкване на кърлеж върху кожата. Вирусът е много чувствителен и неустойчив към топлина и светлина.
Заболяването има характер на паненцефалит, т.е. - засяга цялата мозъчна тъкан /предимно сивото и по-малко бялото вещество на главния мозък, мозъчния ствол и гръбначния мозък/ и мозъчните обвивки. Възпалителният процес се разпространява и по мозъчните кръвоносни съдове, като предизвиква малки кръвоизливи.
Болестта най-често протича двуфазно. Първата фаза е няколко дневна, без неврологични прояви, има гриповиден характер. Едва след 5-9 дни се проявява бурната картина на възпалително засягане на главния и гръбначния мозък - с висока телесна температура /до и над 40 градуса С/ и треска, помрачаване на съзнанието до кома, със или без епилептични припадъци.
Наблюдава се и менингиален синдром - с главоболие, повръщане, ригидност на врата, свръхчувствителност към светлина и звук, психични промени. След преминаването на общомозъчните явления за 8-10 дни се явяват ясно огнищните признаци /показващи местата с най-голяма увреда/. Поради голямото засягане на шийния и раменния нервни сплитове се установява парализа на мускулатурата на шията и ръцете.
Нерядко, при засягане на бялото мозъчно вещество в големите мозъчни полукълба се наблюдава хемиплегия, която представлява парализа на двигателната мускулатура на едната телесна половина. Заболяването причинява около 30%-на смъртност.
Към групата на кърлежовия енцефалит спада и средноевропейският енцефалит. И тук вирусът се пренася от кърлежи. Протичането е сходно с това на обичайния кърлежов енцефалит.
В тази група влизат и т.н. двувълнов кърлежов енцефалит, при който заразяването става чрез устата чрез употреба на сурово мляко от заболяли /или носители/ кози и овце, ухапани от кърлежи.
Този енцефалит започва като общо инфекциозно заболяване с двувълнов период - фебрилен период до една седмица /с висока температура и треска/, който се последва от период без повишена температура за една седмица.
Заболяването протича като лека форма на кърлежовия енцефалит, без епилептиформени гърчове и без атрофия на шийната мускулатура.