петък, 8 февруари 2008 г.

Тумори на гръбначния мозък.

Туморите на гръбначния мозък са 8-9 пъти по-редки от туморите на главния мозък. Те се подразделят на интрамедуларни - произхождащи от веществото на гръбначния мозък, и екстрамедуларни - произхождащи от мозъчните обвивки /менинги/ и от коренчетата на гръбначния мозък.
Екстрамедуларните тумори от своя стра на биват: епидурални - такива, които се локализират над твърдата мозъчна обвивка, т.е. - между нея и костния канал на гръбначния стълб; субдурални - такива, които се локализират под твърдата мозъчна обвивка, т.е. - между нея и паяжиновидната мозъчна обвивка. Тези тумори предизвикват натиск върху коренчетата, които излизат от гръбначния мозък, и върху самия гръбначен мозък, а доста често и върху артериите на коренчетата, като смущават кръвоснабдяването на гръбначния мозък.
В началото заболяването протича като невралгия /с нервни болки/. Болките се разпространяват в съответните кожни зони, инервирани от пристъпния гръбначно-мозъчен невро-сегмент, и имат стрелкащ характер. В началото те са едностранни, а по-късно стават двустранни. Кашлянето, кихането и физическото напрежение усилват болките.
Понякога настъпва и изтръпване на хода на притиснатите нервни коренчета. Болките се усилват също при натиск странично от гръбначния стълб, при притискане на шийните вени и навеждане главата напред.
Установяват се и сетивни симптоми - с намалена или повишена сетивност, които в началото са едностранни, а след това двустранни.
Отначало сетивните нарушения започват от най-периферните учатстъци на тялото /под нивото на тумора/ и постепенно се разпространяват до нивото на тумора.
Следващият стадий е компресионен. Когато туморът започне да притиска странично гръбначния мозък се развива пареза на крайниците и разстройство на дълбоката сетивност от страната на тумора, и разстройство на усета за болка и температурата в противоположната телесна половина.
Следващият стадий /параплегичен/ започва с притискане на целия напречник на гръбначния мозък и протича със спастична парапареза или параплегия /липса на двигателна активност/ най-често на двата крака. Тазоворезервоарните нарушения протичат с изпускане или задържане на урината. Установяват се сетивни разстройства на всички видове сетивност /болка, допир, температура/. При недостатъчни грижи се развиват декубитуси /рани от залежаване, пролежки/.
При интрамедуларните тумори началните симптоми са тъпа болка и изтръпване. При локализация на тумора в задните стълбове на гръбначния мозък се наблюдава разстройство на дълбоката сетивност и на ставно - мускулния усет. Страничното притискане довежда до разстройство на усета за болка и температура.
Противоположно на екстрамедуларните тумори, тук ставните нарушения започват на нивото на тумора и се разпространяват в низходяща посока към периферията.
При тумори в пояснокръстцовата област се развива вяла /с понижен мускулен тонус/ пареза. При тумор в шийната област се развива вяла пареза на горните крайници и спастична пареза /с повишен мускулен тонус и контрактури/ на долните крайници. Често настъпва пълно обездвижване. Рано се появяват разстройства в тазовите резервоари. Нерядко усложнение е развитието на уроинфекция.
Единствен мотод за лечение на доброкачествените тумори на гръбначия мозък е оперативният - отстраняване на тумора, което се извършва от неврохирург. При злокачествените тумори на гръбначния мозък се прилага лечение с рентгеново облъчване.