петък, 8 февруари 2008 г.

Невроинтоксикации.

Интензивната химизация на промишлеността, селското стопанство и бита в съвременното общество води до зачестяване на пораженията на организма и в частност на нервната система от различни токсични вещества.
Уместно е интоксикациите да се разделят на професионални и битови. Според времетраенето и интензивността на въздействие на токсичния агент интоксикациите биват остри и хронични.
Острите отравяния протичат предимно с общомозъчни явления - главоболие, гадене, повръщане, сънливост и накрая изпадане в кома.
При хронични интоксикации настъпват промени с избирателни поражения от различните токсични вещества.
Отравянето с въглероден двуокис причинява блокиране на хемоглобина, който пренася кислорода от белите дробове до тъканите, и недостъг на кислород в тъканите. То се наблюдава при непълно изгаряне на въглища и въглеродни съединения и се появява с главоболие, световъртеж, мускулна слабост, сънливост, а по-късно учестяване на сърдечната дейност, постепенно изпадане в коматозно състояние.
При хронично /бавно/ отравяне се появяват болка и тежест в главата, безсъние и сънливост, паркинсонови признаци с хипокинезия и тремор.
Пострадалият трябва да се изнесе на чист въздух. Прилагат се сърдечни и дихателни стимуланти, разтвори на глюкоза, витамин В, витамин С, кортикостероиди, при нужда се предприема изкуствено дишане. Профилактиката изисква вентилация на задимени топлодобивни и котелни помещения, а в бита - да не се затварят недогорели печки.
Оловната интоксикация е хронично и професионално заболяване. Оловото прониква по-често през храносмилателния тракт и по-рядко - при вдишване. То се характеризира със синкаво оцветяване на лицето и ръбовете на венците, анемия, чревни болки, запек.
Болните се оплакват от световъртеж, главоболие, обща слабост и лесна уморяемост. Те стават раздразнителни, избухливи, вниманието и паметта са отслабени. Появяват се тремор на ръцете, болки в крайниците, последвани от увреждане на периферната нервна система. Типично е засягането на лъчевия нерв /с увисване на китките/ и на нервите на подбедриците /с увисване на стъпалата/.
Понякога се развива и оловна полиневропатия /със засягане на повече нерви/, с вяли парези и намалена сетивност на крайниците.
Лечението се провежда с високи дози витамини от група В /В1,В12, фолиева киселина/, и антидоти, вкл. пенициламин и ЕДТА. При своевременно лечение прогнозата е добра. Обаче при засягане на гръбначно-мозъчни нерви тя е сериозна.
Метиловият алкохол /метанол/ се използува в промишлеността като разтворител. Отравяния се получават от вдишване на парите му, резорбция през кожата или при употреба през устата /вместо етилов алкохол, поради грежка/. В организма от окисляването на метанола се получават силно токсичните вещества формалдехид и мравчена киселина. 6-12 часа след поглъщане на метиловия алкохол започват проявите на обща слабост, главоболие, световъртеж, гадене, повръщане, болки в корема, ставите и мускулите, замъгляване на зрението.
При тежки отравяния настъпват психична възбуда, прогресиращо влошаване на зрението, до пълна слепота, разширяване на зениците, сърдечно-съдов колапс, кома и смърт. Смъртната доза при поглъщане на метанол е 40250 мл. но дози 5-10 мл могат да предизвикат слепота.
Лечението се провежда в спешно бол нично отделение от лекар-специалист. Пър вата лечебна мярка е промивка на стомаха с вода или 2%-ов разтвор на натриев бикарбонат и прилагане на противоотрова поез устата /етилов алкохол/, както и витаминолечение с витамини от групата В.
Фосфороорганичните съединения са препарати, изолзувани в селското стопанство и бита като инсектициди /срещу насекоми/. Отравянето се проявява с главоболие, гадене, повръщане, спастични коремни болки, усилено слюнкоотделяне и потене, стесняване на зениците, нарушение на съзнанието до настъпване на дълбока кома и смърт.
Лечението се провежда в спешно болнично отделение, с промивка на стомаха, ускорена диуреза, реанимационни мерки и прилагане на специфичен антидот /противоотрова/, който съдържа атропин, а при тежък бронхоспазъм - употреба на мощни бронхолитици.
Тежките отравяния с фосфороорганични съединения засягат предимно селскостопански работници и лечебният ефект зависи пряко от бързия транспорт и ранно приложение на интензивните реанимационни мерки под ръководството на лекар-специалист.