петък, 8 февруари 2008 г.

Травматични поражения на гръбначния мозък.

Травмите на гръбначния мозък биват закрити и открити. Закрити са онези травми, при които целостта на гръбначния стълб и неговите покривки са запазени. Наблюдават се следните болестни форми на закрити травми на гръбначния мозък: сътресение /комоцио/, контузия, компресия, кръвоизлив в гръбначния мозък /хематомиелия/.
Гръбначно-мозъчното сътресение се получава най-често в момента на травмата /например въздушна вълна при взрив/ и след като безсъзнанието премине се установяват данни за увреда на гръбначния мозък. Болният усеща крайниците си неподвижни или трудно подвижни, изтръпнали, мъчно уринира или не е в състояние да уринира спонтанно. Неврологичното изследване може да устнови данни за пълна или частична увреда на гръбначния мозък на различно ниво. Преценката на естеството и тежестта на увредата на гръбначния мозък веднага след травмата е трудна. За сътресение се говори при бързо /за 1-2 часа/ преминаване на симптомите.
Контузията на гръбначния мозък може да предизвика частична или пълна некроза на напречен отрязък на гръбначния мозък. Тя се дължи на разместване, счупване на прешлените поради взривна вълна или директно увреждане на гръбначния мозък.
Болестната картина зависи от нивото и големината на огнището на поражението. Пълното напречно увреждане на гръбначния мозък води до загуба на проводниковата функция под мястото на увредата - развива се парализа на крайниците и на мускулатурата на туловището, липса на всички видове сетивност, задръжка или инконтиненция на урина и изпражнения. Ако не се вземат специални профилактични мерки, още на 2-4 ден в кръстцовата област и по петите се развиват декубитуси /пролежки, рани от залежаване/ и оток по краката.
При непълно увреждане на гръбначния мозък в началото на картината е както при пълно увреждане, но след време настъпва частично възстановяване на функциите, поради подобряване в оточните огнища.
Развитието на контузията зависи от това до каква степен е засегнат гръбначния мозък. При частично увреждане на гръбначния мозък в близките няколко дни след травмата започва възстановяване. При пълно нарушение на целостта на мозъка не настъпва никакво възстановяване на функциите му. При компресия възстановяване настъпва, ако се отстранят притискащите мозъка фактори. Наличието на пикочна инфекция и декубитуси ускоряват смъртта на болните.
Друг вид травма на гръбначния мозък е хематомиелията. Тя се развива при болни с променена съдова система /атеросклероза/ и понякога при незначителна травма. Обикновено кръвоизливът е в сивото вещество на гръбначния мозък, по-често в шийното и поясно-кръстцовото задебеление.
Болестната картина се развива внезапно с пълна парализа и анестезия /липса на сетивност/ от проводников тип /от мястото на кръвоизлива надолу/, задръжка или инконтиненция на урина и изпражнения. В мускулите, инервирани от сегментите на гръбначния мозък,в които се е развил кръвоизлив, се установява вяла атрофична парализа /мускулите намаляват своя обем/. В мускулите, инервирани от сегменти на гръбначния мозък под мястото на кръвоизлива, настъпва спастична парализа /повишен мускулен тонус/.
Сетивните разстройства имат характерни особености: загуба на усета за болка и температура, при запазен усет за допир и дълбока сетивност. Кръвоизлива в поястно-кръстцовото задебеляване на гръбначния мозък протича с тазово - резервоарни разстройства /задръжка и инконтиненция на урина и изпражнения/ и декубитуси. След време постепенно започва възстановяване,като проводниковите разстройства могат напълно да преминат, докато сегментните /свързани с нивата на увреда на гръбначния мозък/ не се възстановяват напълно.
Лечението се провежда в специализирано невро хирургично отделение.